Endelig godkendelse af Helhedsplan for Tasiilaq

Indstillingen godkendes.