Endelig godkendelse af forslag til Kommuneplantillæg 3E5-2 Nuuk Airport

Indstillingerne godkendes.