Ejerstrategi – overførsel af lejeaftaler til Iserit A/S

Orienteringen tages til efterretning.