Egne projekter

Hvert andet møde skal udvalget jf. tidligere beslutning arbejde med egne projekter. I skrivende stund er der ikke indkommet projekter. Såfremt der gør fremsendes disse til resten af udvalget og behandles under dette punkt. 

– Ari kor 1. søndag i advent

Udvalgets kommentarer
– Der var lidt forvirring da flere af korene sang flere steder i forvejen.
– Der var dog enighed om at der f.eks. ved alderdomshjem og lignende er behov for det.

Det blev besluttet at støtte projektet med de ansøgte 21.000 kr.

– Arnarissoq redskaber til AHL

Udvalgets kommentarer:
– Der kunne generelt gives til flere skoler.
– Der blev ytret ønske om, at der ikke skulle være 100% sponsorat fra lokaludvalget.
– Det blev påpeget at det er lidt en omvendt fremgangsmåde at give penge før projekteringen.
– Det var generelt holdningen, at det er en rigtig god ide, men at det er nødvendigt at have flere oplysninger for at kunne give så stort et tilsagn.
– Der blev givet forslag til at støtte projekteringen f.eks. ved hjælp af den arktiske ingeniør udvalget benytter ved shelterprojektet.

Det blev besluttet, at der ikke gives hele tilsagnet, men at der laves et møde med fritidsafdelingen, lokaludvalgsformanden, forslagsstiller og skolen.

Første skridt er at Poul, Arnarissoq og Rasmus holder et møde.

Orientering fra Nivi om shelterprojekt

Udvalget tog Nivis orientering om det iganværende shelterprojekt i Qinngorput til efterretning. De fire shelters lokaludvalget vil opføre vil formentlig stå færdigt til næste sommer.

Nivi orientere om muligt stort samarbejde med Norrøn

Nivi har udviklet på et samarbejde med arkitektfirmaet Norrøn omkring en stor undersøgelse af hvorledes Nuuk kan forbedres for lokalbefolkning og turister. Nivi orienterede om dette.

Udvalget tog orienteringen til efterretning og var generelt positive over for ideen.