Efterværnsprocedure

Orienteringen tages til efterretning