Dyrekirkegård i Nuuk

Indstillingen godkendes med tilføjelsen: at man i den grønlandske overskrift, retter "uumasut" til "uumasuutilinnut", at man undersøger fremgangsmåden i den daglige drift på området i resten af landet.