DSA afgørelser i 4. kvartal 2019

Orienteringen tages til efteretning