Drøftelse af udvalgsrejser

Orienteringen tages til efterretning.