Drøftelse af udvalgsrejser

Indstillingen godkendes med reducering af udvalgsrejser til én rejse i 2020.

Men sagen tages op til august igen.