Drøftelse af udvalgsrejser

Indstillingen godkendes med reducering af udvalgsrejser til én rejse i 2020.

Henvendelse skal ske til formanden, vedrørende ønsker til udvalgsrejser.