Drøftelse af udvalgsrejser

Punktet udskydes til næste udvalgsmøde a juni måned.