Dispensationsansøgning om lejlighedsbevilling

Indstillingen godkendes.