Diskussionspunkt: borgermøder

Diskussionspunkt: Borgermøder / Borgerinddragelse 

Forslagsstiller: formandsskabet 

Punkt udsættes til næste møde.