Diskussionspunkt: borgermøder

Diskussionspunkt: borgermøder

Forslag fra formanden: at udvalget holder møder ang. udvalgets projekter for, at inddrage borgerne i projekterne. 

Udvalget blev enige om, at udsætte borgermøder til 2023, da resten af 2022 skal benyttes til at få interne arbejdsgange på plads, samt at få sat gang i udvalgets egne projekter.