Der indstilles kandidater til Nordisk Ministerråds miljøpris i 2020.

Tidspunkt for indstilling af kandidaterne til Nordisk Ministerråds miljøpris bliver den 13. maj 2020.

I år koncentrerer vi os om gruppen fra de nordiske lande, som beskæftiger sig med diversiteten af dyr. Vi vil blive glad du/I kan videresende hvordan du har indstillet kandidaten til årets miljøpris.

 

Ingen udpegning.