Deloitte delberetning februar – Revision af årsberetning 2018

Indstillingen godkendes med bemærkninger vedtaget på sidste møde for Udvalg for Økonomi og Erhverv.

Dvs. indstillingen godkendes med følgende bemærkninger:

– at månedsregnskaber fra ultimo marts skal indeholde kort status på implementeringen af ERP.

– at Udviklingsplanen for Børn og Familie revideres og fremlægges til politisk behandling juni 2019

– at kvartalsrapporter indenfor udviklingsplanen koordineres med Deloitte inden fremlæggelse til politisk behandling.