Debat om lufthavnen

5C: Debat om lufthavnen

Den 18. marts 2019 har sekretariatet modtaget henvendelse fra lokaludvalgsmedlem Moses Masik Marcussen-Mølgaard, som foreslår at Lokaludvalget på næstkommende møde drøfter Lokaludvalgets rolle i forhold til debatten om placering af lufthavnen i Nuuk.

I henvendelsen står der blandt andet:

”Som medlem af lokaludvalget, er mit forslag, at vi fra lokaludvalget skal diskutere om vi vil gøre noget i forhold til beslutningerne om lufthavnene. Dette emne vedrører og rammer alt for mange borgere til at vi ikke deltager på en eller anden måde. Det synes jeg vi har pligt til at tage en diskussion til næste møde, før der bliver besluttet noget politisk, uden borgerlig meningsmåling.”

Indstilling

Der indstilles til:

  • At Nuuk Lokaludvalg drøfter henvendelsen

Bilag
1. Henvendelse fra Moses Masik Marcussen-Mølgaard pr. 18. marts 2019.

Beslutning

Det blev besluttet, at Lokaludvalget ikke kommer til at repræsentere én samlet holdning i sagen om lufthavnen. Hertil blev Lokaludvalget nedsat efter beslutningen om lufthavnen i Nuuk var truffet og Lokaludvalget har derfor ikke haft mulighed for at involvere sig rettidigt i processen, som nu er meget fremskreden. Nuuk Lokaludvalg vil derfor ikke involvere sig i sagen på nuværende tidspunkt.

 

Herudover blev det drøftet, at Lokaludvalget fremadrettet ønsker at arbejde for mere borgerinvolvering og en anderledes form for høringer end dem man normalt ser, i forbindelse med eksempelvis anlægsarbejde og kommuneplantillæg.