Datosætning for et borgermøde

Sagsresumé:
  1. besluttede i et møde i marts at der sættes dato for et oplysningsmøde for borgene til et møde i april. Til mødet vil præsentere planerne for året 2021, samt redegøre for valg til Lokaludvalget onsdag den 26. maj 2021.
Indstilling
Da der undersøges om man kan leje forsamlingshuset til borgermødet, fandt man ud af at det skal lejes af andre hele april måned. Og kan først lejes i maj. Derfor indstilles det, at borgermødet afholdes i maj i stedet for.

Det er besluttet at borgermødet afholdes 12. maj 2021 kl. 19-21 i forsamlingshuset.