Dagsorden

2. ordinære møde

Nuuk Lokaludvalg

 

Dagsorden

 

Mandag den 19. november 2018 kl. 16.30-18.30

 

 

 

Medlemmer

Nivi Katrine Christensen
Arnarissoq Fleischer
Moses Masik Marcussen- Mølgaard
Ujammiugaq Engell
Poul Petersen
Finn Meinel
Aviaq Brandt
Nadia Aviaq Olsen

”Ari” Hansine P. Rasmussen

Naleraq Eugenius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dagsorden

 

Indhold

1. Godkendelse af dagsorden. 3

2. Meddelelser/ Orienteringer 3

2A: Status på balance for 2018. 3

3. Beslutningspunkter 4

3A: Ansøgning: Børnenes julesmåkager til de ældre borgere. 4

3B: Fordeling af midler for 2019. 4

4. Eventuelt 5

5. Godkendelse af referat 5

 

 

 

 1. Godkendelse af dagsorden

 

 1. Meddelelser/ Orienteringer

 

Formanden har mandag d. 19. november holdt en samtale med 2 borgere, der påtænker at opstarte et aktivitets- og legeland i Nuuk. Lokaludvalget har endnu ikke modtaget konkret ansøgning om økonomisk støtte til projektet.

 

 

2A: Status på balance for 2018

 

 

Bevillingen for 2018 er på kr. 992.500 kr. Status i forhold til anvendelse af midler d. 12. november er som følger:

 

Rådighedsbeløb:

Forbrug:

Status:

Kr. 992.500

 • Mødeforplejning: 2690 kr.
 • Workshop (facilitering + forplejning): 10.010 kr.
 • Annoncering i Nuuk Ugeavis: 2500 kr.

Kr. 977.300

 

 

Indstilling:

Der indstilles til:
– at orienteringen tages til efterretning

 

 

 

 

 1. Beslutningspunkter

 

 

3A: Ansøgning: Børnenes julesmåkager til de ældre borgere

Lokaludvalget har d. 13. november modtaget ansøgning om økonomisk støtte til et initiativ målrettet Nuuks ældre hjemmeboende borgere (bilag 1).
 

 

Meeqqat utoqaarnut juullimut kaagiaraliaat/ Børnenes julesmåkager til de ældre
En gruppe på 12 kvinder vil sammen med byens børn bage og udbringe småkager, til de ældre brogere i byen, der bor i eget hjem (der findes et lignende initiativ målrettet de ældre borgere, der bor på plejehjem).
Det forventes at småkagerne deles ud d. 9. dec. og bagning påbegyndes i uge 47.

 

Ansøgere har søgt sponsorater i Brugseni, Pisifik og KK Engros, men har fået afslag.
Der søges om 20.000 kr. til dækning af ingredienser, lys, indpakning og julekort, hvori der kan skrive en lille julehilsen til de ældre.

 

Indstilling

Der indstilles til:

 • At lokaludvalget træffer beslutning om ansøgningen

 

Bilag
1. ansøgning

 

 

3B: Fordeling af midler for 2019

 

Den 14. december skal Lokaludvalgets fordeling af puljemidler for 2019 godkendes af Udvalg for Økonomi og Erhverv. Loklaudvalget skal derfor træffe beslutning om en overordnet fordeling af puljemidlerne for 2019.

 

Lokaludvalget disponerer over 3.970.000 kr. i 2019, når midler til vederlag er fratrukket.

 

 

Forinden fremsendelse til Økonomi og Erhvervsudvalget, vil sekretariatet indhente bemærkninger til de enkelte forslag fra relevante forvaltninger.

 

 

Indstilling:

Der indstilles til:

 • At Nuuk Lokaludvalg træffer beslutning om en overordnet fordeling af puljemidler for 2019

   

   

 

4. Eventuelt

 

5. Godkendelse af referat