Dagsorden godkendes

Gorm der ikke har været med før blev budt velkommen, og udvalget tog en introduktionsrunde.

Dagsordenen blev godkendt.