Byggefelt 27, 29 og 30 beliggende i Lokalplanområde 4A2-2, Taqissorfik

Indstillingerne godkendes.