Bygdebestyrelsesseminar 2020

Orienteringen tages til efterretning.