Bygdebestyrelsesseminar 2020

Indstillingen godkendes.