Bygdebestyrelsesseminar 2018

Orienteringen tages til efterretning.

Peter Davidsen (S): Siumut er tilfreds med opfølgning af bygdeseminaret opdeles i fire etaper.
Dertil giver vi fuld opbakning til bygdebestyrelsernes politiske budskab – idet vi mener at det er vigtigt med en opfølgning.
Såsom at:
Deres ønske om løsning til bygdepuljen om at der skal være erhvervsfremme af kompetencegivende arbejdspladser m.v.

Ligeledes vil vi fra Siumut anbefale, at uforbrugte anlægsmidler overføres til næste års budget (kommende budget), for dermed at sikre at der er vedvarende anlægsaktivitet i bygderne.