Bygdebestyrelsers forslag til fordeling af Bygdepuljen 2021

Indstillingen godkendes.