Budgetopfølgning pr. 30/6 2021

Indstillingen godkendes.