Budgetopfølgning for januar til april 2018

Indstillingen godkendes.