Budgetopfølgning for første halvår 2017

Indstilling godkendt.