Budgetopfølgning for 1. kvartal 2017

Indstilling godkendt.