Budgetopfølgning 2019

Se vedlagt bilag.

Taget til efterretning.