Budgetopfølgning 1. kvartal 2021

Indstillingen godkendes.