Budgetlægning for 2021

Budgetlægning for 2021 af puljen på 350.000 kr.

Kultur (konto 60.000,00)

Forebyggelse

Midler til tilskud til frivillige aktører tænkes at bruges til tilskud til flere aktivitetsafholdelser ifm. nationaldagen. Samt tilskud til slik til børn mellem 0-14-årige ifm. juletræstænding under 1. advent. Der skal ydes tilskud til borgeroplysning samt foreningsarbejde ifm. forebyggelsesarbejde. Der doneres kaffe, the og kager til fællesaktiviteter og underholdning for byens borgere, som er arrangeret af frivillige. Arrangementer skal være alkoholfrie.

Aktiviteter for borgerne – 30.000,00

3 gange om året er der oprydning i byen og om sommeren er der grillfest bagefter for alle deltagere, hvor der også er lodtrækning med præmie. Hver januar måned er der fællesspisning for byen ældre borgere, som arrangeres i samarbejde med foreninger og arrangementet er alkoholfri.

By forskønnelse, kr. 60.000,00

By forskønnelse skal ske i samarbejde med kunstnere og turisme aktører.

Byen skal pyntes med kunst skåret i træ, så der skal tages kontakt med kunstnere, som kan lave disse

og donere dem med de nødvendige materialer.

Byggeri af en hytte ved ”iddigainni” og ”Amitsivardiip”, kr. 200.000,00

Lige udenfor byen og i nærheden af ”Amitsivardiip” skal der bygges en hytte i ”iddigainni”. Tanken med det er, at sejlende kan benytte hytten i tilfælde af de ikke kan sejle videre pga. havis. Samt istandsættelse af en eksisterende skur/hytte.

 I alt 350.000,00