Budgetforslag til lokaludvalgspuljen 2020

Drøfter indkomne forslag i mødet.

Følgende projekter indstilles til godkendelse hos Kommunalbestyrelsen:

Støtte til foreninger                                                                35.000

Støtte til daginstitutionen Kutsaddamut                                   5.000

Indkøb af værktøj                                                                   50.000

Saligaatsoq                                                                            10.000

Løbearrangement                                                                    5.000

Nationaldag                                                                              5.000

Prisoverækkelse                                                                       5.000

Julearrangement                                                                     15.000

Sommerarrangement                                                              10.000