Budgetforslag 2018 – udvalget for Anlæg og Miljø

Fra forvaltningen:

Forvaltningen tilføjer et punkt til indstillingen:

– at takstbladet godkendes

Beslutning:

Indstilling sammen med det tilføjede punkt under indstillingen godkendes, med følgende bemærkninger:

1) Forslag nr. 86 godkendes,

2) der skal tilføjes til forslag nr. 87 dette sætning: at det skal undersøges om det evt. kan være B-1000

3) Ved forslag nr. 88 godkendes det at 3 mio.kr. fra opstartsmidlerne overflyttes til 2019 mens anlægsmidlerne fjernes.

4) Udvalget beslutter ikke noget ved forslag nr. 89, da det er under Udvalg for Økonomi og Erhvervs område, men kommer med en bemærkning om at udvalgets medlemmer fra Tasiilaq mener at der er stærkt behov for udvidelse af sportshallen.

5) Forslag nr. 90 godkendes

6) Forslag nr. 91 godkendes