Budget for året 2020.

Mangler stadigvæk oplysninger. Når oplysningerne er modtaget, vil de blive omdelt under mødet.

De omdelte oplysninger under mødet blev taget til efterretning.

Budget for året 2020 på 350.000 kr. blev godkendt af kommunalbestyrelsen.