Budget 2021 – 2. behandling

Mala Høy Kuko forlod mødet.

1. pind, godkendt af flertallet (12 er for). Siumut afslår indstillingen (6 er imod), mindretalsudtalelse: 

I forbindelse med forligsforhandlinger om budgettet, ønsker Siumut et budgetseminar inden der underskrives, hvorefter man først kan gå i gang med forhandlingerne, som samtlige medlemmer af kommunalbestyrelsen kan deltage i.

Dette er således ikke sket, derfor afslår oppositionen på aftalen.

2. pind, godkendt af flertallet (18 er for), med følgende bemærkning fra Siumut, vi afslår Arctic Park.

3. pind, godkendt af flertallet (18 er for), med følgende bemærkning fra Siumut, vi afslår Arctic Park.

4. pind, godkendt af flertallet (16 er for). 1 vælger ikke at stemme.

5. pind godkendt

6. pind godkendt af flertallet (12 er for). 6 vælger ikke at stemme

7. pind godkendt

8. pind godkendt

9. pind godkendt

10. pind godkendt

11. pind, 6 er for 12 er imod.