Budget 2021 – 2. behandling

Pind 1 : godkendes. Siumut godkender ikke pind 1 med følgende mindretals udtalelse:

Vi vil fra Siumut's side kræve, at alle eventuelle ændringer, budgetforslag for 2021 eller spareforslag skal kunne ses i anslået resultat i hele budgettet skriftlig (i papirform) så alle medlemmer i kommunalbestyrelsen kan se og følge med direkte. Så vi fra Siumutgruppen ønsker et budgetseminar, og der skal kunne ses budgetforslagenes eventuelle effekter, i tal, og vi kræver at alle medlemmer i kommunalbestyrelsen kan være med i forhandlingerne, og vi har brug for at alle partiernes ønsker kan ses i budgetforslaget, hele budgetforslagets estimerede konsekvenser, eftersom hele budgetforslagets eventuelle konsekvenser er kommunalbestyrelsens ansvar. Det er jo således, at hele kommunalbestyrelsen er offentligt ansvarlig for godkendelse af budgetforslaget.

For det andet vil vi ønske at i budgetforslag for 2021 skal der fremstå politiske ønsker og ændringer i budgetforslag for 2021, estimerede konsekvenser af denne, skal kunne ses figureret som sagsfremstilling i AIA-format, og først når alle indstillinger er fremsat, kan en samarbejdsaftale underskrives. Når 2.behandling af budgetforslaget pågår offentligt i Udvalg for Økonomi og Erhverv-format og bliver vedtaget, anser vi, at det er på sin plads at afslutte det med en fælles underskrift.

I forhold til vores ovenstående krav i forbindelse med budgetforslag og politiske ønsker, bliver disse uddelt til alle kommunalbestyrelsesmedlemmer uden forklaring, til gennemgang i 30 min og uden mulighed for en dybere gennemgang og dette accepterer vi ikke, og eventuelle ændringer fremstår utydeligt og dette accepterer vi heller ikke.

Vi accepterer ikke forligsproceduren vedrørende den politiske gennemgang af budgetforslaget, da proceduren fremstår utydelig for kommunalbestyrelsesmedlemmer, som ikke får en chance til at granske det dybere og dermed ikke har en chance til at fremkomme med spørgsmål, derfor skal vi ikke underskrive, men vi vil være med i samarbejde i de punkter, hvor vi er politisk enige.

Pind 2: godkendes af alle.

Siumut: anlægsbudgettet godkendes pånær a3

Pind 3: godkendes af alle.

Siumut: anlægsbudgettet godkendes pånær a3

Pind 4: godkendes af alle.

Pind 5: godkendes af alle med følgende bemærkning: leje af fiskeskure+fællesværksteder skal ikke forhøjes. 

Pind 6: godkendes af alle.

Pind 7: godkendes af alle.

Pind 8: godkendes af alle.

Pind 9: godkendes af alle.

Pind 10: godkendes af alle.

Pind 11: P5 – P10 forkastes af IA+D og resten godkendes.

Siumut: godkender hele pinden.

Pind 12: godkendes af alle.