Budget 2019 2. behandling

Pind 1 godkendes

Pind 2, med ændringer herunder godkendes.

Peter Davidsen (S) ændrings forslag:

"At Kommunlabestyrelsen enigt godkender indstillingerne, med bemærkning om, at anlægsbudgettet forøges til 300.376.000 kr. Således, at der afsættes 300.000kr til forundersøgelser til bølgeværn til Sermiligaaq, jf. Mala Høy Kúkos forslag fra marts 2018."

Pind 3 godkendes

Pind 4 godkendes

Pind 5 godkendes

Pind 6 godkendes

Pind 7 godkendes

Pind 8 godkendes

Dvs. indstillingen godkendes.