Borgermøder planlagt i 2020

Ifølge de fastlagte retningslinjer skal der afholdes 4 årlige møder.

De fastsatte datoer for borgermøder er:

25.2.2020, 22/9-2020 samt 17.11.2020. De vil blive afholdt med fællesspisning.

Der vil afslutningsvis blive udtrukket en vinder/-vindere for at lokke at så mange af borgerne vil dukke op.