Borgermøder i 2021

Lokaludvalget afholder borgermøder mindst 4 gange om året.

Dato for afholdelse af borgermøde for resten af året 2021:

 

15. September 2021

10. November 2021