Borgerinddragelsesforløb for Hans Egede statuens placering i Nuuk

Orienteringen tages til efterretning med bemærkning fra Siumut: vi har aldrig taget en politisk beslutning om sagen, og har aldrig været involveret omrking stemmeafgivelser. Derudover har sagen aldrig været fremlagt Kommunalbestyrelsen til drøftelse. 

Der er ikke medtaget underskriftindsamlingen fra Nuummit Eqqaamasat, som ønsker at beholde statuen. 

Bemærkning fra Samarbejdspartiet: der bør overvejes en anden metode til en næste gang. Borgerinddragelse skal være repræsentativt for alle folks meninger, og ikke kun dem med de stærkeste meninger. Man kan eksperimentere med måden man laver borgerinddragelse.