Borgerforslag til ændring af danske vejnavne i Nuuk by

Indstillingen om at borgerforslaget forkastes, godkendes, og sagen sendes videre til orientering ved Udvalg for Økonomi og Erhverv samt til godkendelse ved Kommunalbestyrelsen.