Bevillingsforslag for 2020

Under borgermødet den 24. september 2019 i Taqqissooq blev følgende bevillingsforslag for 2020 indsamlet:

*"Byfest"

*Ren by, afholdes to gange om året

*Aasiveeraq (lille sommerlejr)

*Konkurrence i byen, såsom langdistanceløb m.m., arrangementer lignende arrangementer ligesom i andre byer

*Kajak konkurrence (Til Narsalik og tilbage)

*Flere udendørs bænke, også i fjeldende

*Mindesmærke i forbindelse med Paamiuts 275-års jubilæum skal markeres så det fremstår tydeligere

*Forskønning af blokkenes vægge

*Vedligeholdelse af legepladsen Ulu og opsætte flere legeudstyr

*Flere vandcykler og flere udendørs oppustelige legepladser (hoppeborge)

*Oprydning i den gamle kirkegård og vedligeholdelse af kors

*Det store kors i den nye kirkegård

*Lave et "kæmpe skilt" Paamiut på toppen af fjeldet (Ligesom Hollywood)

*Sneskulpturarrangement

*Etablering af skøjtebane på sletten

*Udvikle området til familieaktiveteter ved søen mod lufthavnen, inklusive en hytte

Følgende forslag blev modtaget under mødet den 14. oktober 2019 i ungdomsklubben Kalaaleq:

*At klubben Kalaaleq fremover holdes åbent i weekenderne.

*Skatestreet syd for fodholdbanen

*Opsætning af belysningen ved den store udendørs fodboldbane

*Skøjtebane

*Aftenarrangement for borgerne i byen

*Koncert – berømte – Enok Poulsen

*Nuannisarfik altid afholdes, med løn

*TV / Radio (lokal) Ældre (Interview om deres status)

*Hyppige fællesaktiveteter for skoleelever / unge

*Flere legepladser

*Rundbold for alle

*Svømmehal

*Computerspillerum i klubben

*Gokartbane.

Følgende bevillinger for 2020 blev godkendt:

Snehyttekonkurrence:                                                                           10.000.-

Vedligeholdelse af legepladsen ulu:                                                      10.000.-

Byfest                                                                                                 70.000.-

Dejlig familieaktivitetsplads i naturen mod lufthavnen                          100.000.-

Ren by *2                                                                                             20.000.-

Nye udendørs bænke                                                                          50.000.-

Markering af mindesmærket for Paamiuts 275-års jubilæum                  30.000.- Oprydning i kirkegården, reparation af kors                                          10.000.-

Tænding af byen                                                                                  25.000.-

21. Juni Nationaldag                                                                              25.000.-

I alt                                                                                                        350.000.-