Bevilling for året 2021

Til økonomiudvalgets ordinære udvalgsmøde den 14. januar 2021, blev bevillingen for 2021 godkendt med følgende specifikationer:
 
Formål:
Begrundelser:
Bevilling til:
 
Kultur osv.
Bevillinger på kr. 100.000,00 til:
 
  • Vejledning i at samle forråd med borgere som ønsker at deltage. Hvordan forarbejdes grønlandsk proviant, som forråd.
  • Til Grønlands nationaldag
  • Til juletræstænding
Kr. 100.000,00
300 års jubilæum for Hans Egedes ankomst
Tilskud til menighedsrepræsentationen, hvis de vil lave en særlig begivenhed på dagen.
 
Kr. 10.000,00
Til opstilling af de to købte pavilloner
Bevilling til opstilling af de to købte pavilloner.
 
Kr. 180.000,00
 
Saligaatsoq 2021 (oprydning)
Til oprydning af byen 2021 sammen med borgerne. Dette sker lige før Grønlands nationaldag.
 
Kr. 10.000,00
 
Sammenkomst
Sammenkomster der inkluderer middagsspisning. Eller byfesten.
 
Kr. 50.000,00
I alt.
 
Kr. 350.000.-
 

Taget til efterretning.