Bevilling af ophold

Orienteringen tages til efterretning