Bevilling 2019 – status på bevilling

Der er i år 2019 afsat kr. 130.000 til lokaludvalgspuljen.

Budget:

Forbrug:

Status:

130.000

30.722,79

99.277,21

 

Taget til efterretning.