Bevilling 2019 – status på bevilling

Der er givet økonomisk støtte for i alt kr. 130.000.- i 2019

Rådighedsbeløb:

Udgifter:

Status:

130.000

80.000

50.000

 

Taget til efterretning.