Bevilling 2019 – status på bevilling

Der er bevilget kr. 130.000 i året 2019.

Bevilget               Brugt:                   Status:

130.000               30.722,79            99.277,21

 

Taget til efterretning. Resten af midlerne skal bruges til køb af nye værktøjer til det nye multiværksted.