Beslutninger

4a. Næste års fordeling af midler

Sidste år vedtog udvalget en retningsgivende fordeling af midler inden for en række områder, og med en masse gode ideer. Denne blev så fremlagt og godkendt af økonomiudvalget. En lignende skal laves i år. Den skal på økonomiudvalget i december og vi skal derfor vedtage den på dette møde.

Der er vedlagt to forslag til hvordan næste års fordeling af midler kunne være.

En af modellerne eller en modificeret eller anden version vedtages.

4b. Katuaq samarbejde om filmvisning og årets korteste dag

Katuaq har, efter en dialog startet af Rasmus, to områder de gerne vil samarbejde med lokaludvalget på.

1. Filmvisning af filmen ”The Grizzlies”
2. Årets korteste dag

Der træffes beslutning om et evt. samarbejde.   

4c. Evt. ansøgninger der kommer ind.

Såfremt der kommer ansøgninger ind behandles disse for, at spare tid fra mødet i december. Ansøgningerne vil fremsendes udvalget inden mødet.

4a.

Der blev drøftet de to udsendte løsningsmodeller.

Inputs var blandt andet:

  • Der er vedtaget en kulturstrategi, men den fremgår ikke af budgetforliget, dette kunne vi reagere på.
  • Nuussuaq næste års fokusområde bør være med.
  • Hvis kommunen har overordnede fokusområder kunne man evt. lægge sig op af dem?
  • Der vil ligge nogle udgifter omkring Qinngorput til næste år.
  • Det er vigtigt at der er albuerum i fordelingen så vi ikke er styret for stramt af det.
  • Børn, unge og socialt udsatte er vigtigt, og det kunne vi også kigge nærmere på.
  • Hvis lokaludvalget skal lave mange projekter selv er der behov for at vi mobiliserer udefra.

Mulighed 2 blev vedtaget.

4b.

(Filmvisningen er trukket som forslag)
– Årets korteste dag

Det fremsendte materiale blev drøftet.
Det blev besluttet at indlede samarbejde med Katuaq om årets korteste dag, og bevilge op til 100.000 kr. til formålet. Det fremsendte forslag vil udvalget gerne ændre og opgradere. Der blev nedsat en arbejdsgruppe der vil henvende sig til Katuaq sammen med Rasmus. Arbejdsgruppen er Agnetha, Nivi og Ujammi.
Det blev principielt besluttet at der ikke kan støttes lokaleleje. 

Kulturafdelingen har forhørt sig om lokaludvalget vil sponsorere Nuussuaqs juletræ.

Det blev besluttet at støtte et juletræ i Nuussuaq med 15.000 kr.
Derudover er det ønsket at støtte et juletræ i Qinngorput og Nuuk. Altså er loftet for juletræer i alt 45.000 kr.

4c

Jettes bænkeprojekt

Udvalgets kommentarer:
– Det er en god ide at pifte bænkene lidt op.
– Det er vigtigt at forvaltningen anlæg og miljø godkender indsatsen
– Såfremt Jette ønsker det vil udvalget gerne udvide indsatsen. Nivi fra udvalget vil gerne inddrages.

Tilsagn på 7500 kr. såfremt anlæg og miljø godkender projektet.

Nuuk kunstmuseum – NATURE

Nivi fra lokaludvalget præsenterede udvalget, svarede på uddybende kommentarer og forlod derpå lokalet som inhabil.

Udvalgets kommentarer:
– Det er en god ide
Der blev givet tilsagn med stemmerne 7 for og 0 imod.

Henvendelse angående FabFab i Qinngorput

Der blev orienteret om en henvendelse omkring et muligt FabLab. Et fritidstilbud til de computer og teknologiinteresserede unge. Poul og Rasmus har haft et møde med en mulig initiativtager.
Udvalget var generelt positive overfor ideen. Såfremt det kan lade sig gøre ville det være et stort plus for byen.
Den nye klub i Qinngorput bakker lokaludvalget op som muligt udgangspunkt for udvalget.