Behandling af Charlotte Pikes forslag om ændring af ældrekollektiv til plejehjem i Ittoqqortoormiit

Indstillingen godkendes af flertallet (IA+D), at indstillingen forkastes og det forkastede forslag sendes videre til endelig beslutning i Kommunalbestyrelsen

(S): undlod at stemme